Als een dierbare overlijdt, staat je wereld even stil. Of het nu gaat om een van je (groot)ouders, broers of zussen, je (ongeboren) zoon of dochter, een vriend of vriendin, de pijn steekt, het gemis is groot. Mensen overlijden plotseling of juist na een lang ziekbed. Een ander slaat de hand aan zichzelf of overlijdt door een misdrijf. Het overlijden is vaak niet te bevatten en mensen lopen vaak op hun eigen wijze en in hun eigen tempo door een aantal fases van rouw. 

De meeste mensen passen zich aan na een verlies. De overledene zal nooit uit het leven verdwijnen, maar blijft altijd deel uitmaken van je leven. Na een korte of lange periode van rouw wordt een balans gevonden, een manier gevonden hoe om te gaan met het verlies en op welke manier de overledene nog wordt geeerd. 

Lang niet altijd gaat dit makkelijk, en soms is dit ronduit onmogelijk voor je gevoel. Door rouwverwerking te combineren met EMDR kan je de rouw beter doorlopen. 

 

Therapie voor rouw en verlies

We hebben aandacht voor de rouwfases en je krijgt inzicht in je eigen proces, je gedachten en je gevoelens. Waar nodig passen we EMDR toe op nare herinneringen rondom het verlies, herinneringen die in je geheugen gegrift staan, op schuldgevoelens, boosheid, en andere dingen die emotioneel voor je zijn. Daarmee halen we een groot stuk van de problematische gevoelens weg. Verlies en gemis blijft altijd voor een deel bij je, we kunnen met de therapie niets veranderen aan het feit dat een geliefde uit je leven is. Wat wel mogelijk is, is om de heftigheid te verminderen zodat jij op een gezonde manier verder kunt met rouwen.

 

Voor wie

Rouwverwerking in combinatie met EMDR is voor iedereen geschikt die een verlies te verwerken heeft. Kort na dit verlies, maar ook jaren later kan dit heel erg effectief zijn. Het is geschikt voor iedereen die een geliefde heeft verloren:

  • na een lang ziekbed
  • of juist plotseling
  • door zelfdoding
  • door een misdrijf
  • met een miskraan
  • tijdens of vlak na de geboorte 

 

Ervaringen van anderen

Jaren na het overlijden van een pasgeboren dochtertje ervaart deze moeder overdreven bezorgdheid over haar andere kinderen, steeds werd ze geleefd door de dingen waaraan haar andere kinderen konden overlijden. Na de EMDR was dat verdwenen, en waren en mooie nieuwe herinneringen naar boven gekomen over haar dochtertje, waar ze al jaren niet meer aan had gedacht. 

Na het plotseling overlijden van zijn broer had deze man last van grote woede. Na EMDR-behandelingen en 'gewone' rouwverwerkingstherapie verdween dit en werd de gedachte aan zijn broer weer rustig en positief.

Na het overlijden van haar man ervaarde deze vrouw dat ze enorme angst opbouwde. Angst en grote stress bij het ondernemen van allerlei dingen, bij spanningen in relaties e.d. Na deze therapie merkt ze dat zeeen stuk rustiger is. 

Aangesloten bij:

VBAG logoVBAG logoVBAG logo